Medier i Skåne

Är du intresserad av mediavärlden och mer specifikt om hur den ser ut i Skåne? Medier är ett intressant fenomen som kommer i många olika skepnader och i Skåne finner man en rad olika. Några medier känner du säkerligen igen även om du inte är bosatt i södra Sverige men vissa är nog endast bekanta för lokalbefolkningen. Hur många av följande känner du igen? Landskrona Posten, Faktum, Kiss FM, TV4 Öresund eller Sydsvenskan. Det fanns säkerligen ett par av dessa verksamheter som du känner igen med mer än bara namnet.

Medier i Malmö

Det är inte konstigt att vi hittar några av Skånes mest välkända medier i Malmö. Här har bland annat Sydsvenskan uppstått, en tidning som grundades redan 1848 och som fortfarande har sin bas i Skånes största stad. Tidningen är del av Bonnierkoncernen och betecknar sin politiska ståndpunkt som oberoende liberal. Sedan 2013 är Lars Dahmén VD och även ansvarig utgivare. Med en upplaga på över 100 000 är det inte svårt att se Sydsvenskan som en stark spelare i Skånes medielandskap.

En annan populär tidning från Skåne är Kvällsposten. Även denna tidning ingår i Bonnierkoncernens medier och ser sig själv som partipolitiskt oberoende. Kvällsposten har en upplaga på runt 55 000 på vargar och stiger upp till nästan 85 000 på söndagar. Tidigare utgavs den endast på söndagar men kom att även ges ut på vardagar efter en sammanslagning med Skånska Aftonbladet 1950. Mellan åren 90 till 95 kallades tidningen för IDag och är sedan 98 en sydsvensk version av Expressen.

Radio i Skåne

Det är inte lika vanligt med radio i Skåne men det finns ändå ett par stora aktörer som är värda att nämnas när man talar om skånska medier. En av dem är den The Voice 106,1 Malmö. Den ena av två radiostationer som har licens att sända privat lokalradio ifrån Lund. Radiostationen är sedan 2006 del av The Voice-gruppen och kör sedan dess mestadels deras nationella program. Som många andra radiostationer har dem slitit med ekonomiska problem och genomgått förändringar för att överleva. Man får inte heller glömma att nämna Sydvästra Skånes Radioamatörer som underhåller med amatörradio.

Andra skånska medier som gått i graven är gratistidningen City som delades ut i städerna Helsingborg, Kristianstad, Landskrona, Lund och Malmö. Tidningen vände sig främst till unga läsare och var aktiv mellan åren 2006 och 2015 i Malmö. I andra städer var den inte lika långlivad och i Helsingborg lades projektet ned i 2013. Anledningen till att tidningen inte överlevde var att annonsintäkterna sviktade och att det inte lönade sig att ge ut de populära tidningarna trots ett stort antal läsare.

Medier kan vara både tidningar och radio

Tidningen Skånska dagbladet

En annan pelare i Skånska medier är tidningen Skånska dagbladet som bildades redan 1888 av Rudolf Asp, en typograf. Den första huvudredaktören blev Leonard Ljunglund och tidningen kan stoltsera med att vara den enda lokalt ägda dagspressbolag i Sydsverige. Efter Sydsvenska Dagbladet är Skånska dagbladet den största tidningen i Malmö och man har en upplaga på strax över 25 000 ex. Tidningen ges ut sju dagar i veckan och betitlar sig själva som Center. Den nuvarande chefsredaktören är Lars J Eriksson.